آموزش ایران
آموزش ایران

مرکز آموزش ,توان بخشی ومشاوره آتیه

توضیحات آگهی

مرکز مشاوره آتیه ارائه دهنده خدمات مشاوره درزمینه های آموزش وتوان بخشی دانش آموزان بامشکلات ویژه یادگیری ,برنامه ریزی مطالعاتی روزانه وکنکور ,مشاوره خانواده وازدواج ,تربیتی,سازگاری وخدمات تشخیص وارزیابی آسیب های گفتاری وکلامی ودرمان

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter
گزارش مشکل آگهی